Whaiara Tapu

SACRED JOURNEYS


Aotearoa

New Zealand

TE TAI TOKERAU

Change of dates to 2022 due to the fast transforming wold situation!!!

 

Te Hau Manawa - The wind of the Heart

 

16 - 27 January

 

2022

 

Journeying Since 2010Ka hono atu ki te wairua o te whenua me te wai. Tūhono ki te ahurea. Kia kotahi te whanau

 
Connect with the spirit of the land and water. Connect with the culture. Be one family.