Whaiara Tapu

SACRED JOURNEYS


Aotearoa

New Zealand

Te Tai Tokerau - Northland

TE HAU MANAWA

 

Sacred Journey of the Heart

 

28 January - 7 February

 

2024

 

Fully booked! Register to be on the waiting list!

 

Journeying Since 2010Ka hono atu ki te wairua o te whenua me te wai. Tūhono ki te ahurea. Kia kotahi te whanau

 
Connect with the spirit of the land and water. Connect with the culture. Be one family.