Grandmothers
HEALING HAKA®️

Whaiara Tapu

SACRED JOURNEYS


AOTEAROA

New Zealand

TE TAI TOKERAU
North of the North Island

Journeying Since 2010


 

 

Our upcoming Sacred Journey 2020

 


Ka hono atu ki te wairua o te whenua me te wai. Tūhono ki te ahurea. Kia kotahi te whanau

 
Connect with the spirit of the land and water. Connect with the culture. Be one family.