Whaiara Tapu

SACRED JOURNEYS


Aotearoa - New Zealand

Te Tai Tokerau - Northland

MANAAKI

 

Sacred Journey of the Heart

 

29 January - 9 February

 

2025

 

Journeying Since 2010Ka hono atu ki te wairua o te whenua me te wai. Tūhono ki te ahurea. Kia kotahi te whanau

 
Connect with the spirit of the land and water. Connect with the culture. Be one family.